Denne bør leses!

Kom over denne idag, og den bare måleses. Den er skrevet av Kjetil Østli på harvest.as. Jeg gjengir innholdet her, håper det er greit. Flere burde tenke som ham! Dette er en ønskeliste. Den er klisjé, men samma faen. Den er naiv, og skål for det. Den er moralistisk, men en pekefinger dør man ikke more »